Navigation


C o n t a c t  W e b m a s t e r :

webmaster_at_knbb-nijmegen_punt_nl


^ Naar boven

Direct naar alle teamcompetities Direct naar KNBB-Carambole

Home

District Nijmegen van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond omvat de volgende gebieden:

Oost-Betuwe, Nijmegen, het Land van Maas en Waal en Oost-Brabant.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Corona-update 30 november 2021:

Beste biljarters,

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in de afgelopen weken flink toegenomen. Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole heeft daarom op dinsdag 30 november 2021 besloten de dagcompetities, avondcompetities en PK's in alle districten in Nederland stil te leggen. Dit besluit geldt tot 19 december. Zie website KNBB-KVC 

Hierbij past een kleine verduidelijking, omdat de berichtgeving op de KNBB-site van de Sectie Driebanden voor verwarring zou kunnen zorgen. Er kan namelijk wel gespeeld worden door de topteams van de sectie Driebanden. Deze sectie, die zelfstandig besluiten kan nemen, heeft bepaald dat het voor de topteams in de DKM Tools League mogelijk is om overdag wedstrijden te spelen. Alle overige driebandencompetities liggen in ieder geval tot 19 december stil.

Het bestuur van district Nijmegen
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Corona-update 13 november 2021:

Beste biljarters,

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten, zijn tijdens de persconferentie van Rutte en De Jong afgelopen vrijdag nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Vanaf gisteren (zaterdag 13 november) geldt voor de horeca een sluitingstijd van 20.00 uur, en voor wijkcentra 18.00 uur. Voor de biljartsport betekent dit het volgende:

1. De voor de komende 3 weken geplande wedstrijden in de avondcompetitie gaan niet door en zullen ook niet ingehaald worden, met andere woorden: deze wedstrijden worden definitief geschrapt en zullen dus niet meetellen in de eindstand. Hopelijk kunnen we de competitie na 4 december gewoon hervatten en uitspelen volgens schema, met in april 2022 in de diverse competities een kampioen.
2. De voor de komende 3 weekends geplande PK-wedstrijden kunnen doorgaan, uiteraard mits overdag gespeeld.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van district Nijmegen
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Zoektocht naar Gewestelijk Wedstrijdleider:

Wie o wie heeft interesse om de taak op zich te nemen van Gewestelijk wedstrijdleider,

we missen nu een schakel tussen de Bond (Nieuwegein) en de districten.

Voor meer informatie:

Ad Kleijn, bondsbureau

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Adverteren in ons blad Piqué en/of op de website van Biljartpoint.nl:

Adverteeropties voor ondernemingen e.d.  


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tips voor verbetering van deze website zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Deze kunnen worden aangeleverd per e-mail.

Het e-mailadres van de webmaster staat linksonder in de blauwe balk op elke pagina van deze website en onderaan in de rechter kolom. Het staat er in z.g. "mensentaal" om massa-spammers geen kans te geven. Dit is een beproefde, maar nog niet erg bekende methode. Je wilt niet weten wat er anders voor ongevraagde rotzooi binnenkomt.

Uitleg en te volgen stappen:

  • Alle onderliggende streepjes verwijderen
  • De letters "at" vervangen door het @-teken (het z.g. apestaartje)
  • Het woord "punt" vervangen door een echte punt
  • Zet het correcte e-mailadres vervolgens in het adresboek van je e-mailprogramma

 

 
  Volgende pagina: Kalender MN2